Categoriearchief: op zoek naar antwoorden

Smudgen of schonen: een ritueel soms een noodzaak!

Je kunt op verschillende manieren smudgen of schonen.
Ik maak gebruik van een schaaltje salie waarbij ik de salie in de brand steek en wacht tot de rook overblijft, de salie brandt niet zo snel.

De rook gebruik ik om voorwerpen zoals een nieuwe ketting of cd’s of mineralen of tweedehands boeken in “onder te dompelen” en ik maak dus gebruik van de reinigende werking van de rook van de salie om de energie van de vorige eigenaar of van de vorige persoon die dit voorwerp heeft vastgehouden te neutraliseren.

Salie wordt ook gebruikt om ruimtes te schonen als er bijvoorbeeld een discussie heeft plaatsgevonden dan reinig je door het branden van salie de ruimte. Wil je hier meer over weten stuur mij dan een mail voor informatie.

Vitamine B12 tekort

Van de website:

Top 10 klachten Vitamine B12-tekort

Top 10 vitamine B12-tekort klachten waar over het algemeen niet door de huisarts naar gekeken wordt:

 1. Moeheid, uitputting, levenslust, slaperigheid, algehele slapte en zwakte: domweg geen energie, geen conditie meer, uitputtingsverschijnselen (“al moe bij het opstaan”)
 2. Hooggevoelig, overgevoeligheid, overprikkeld voor bijvoorbeeld al licht geluid
 3. Geheugenzwakte, woordvindingsproblemen, Concentratieproblemen
 4. Krampen, tintelingen in de voeten en handen en later ook in benen, armen en gezicht. “Het gevoel van onder stroom te staan”; “mieren lopen in mijn benen – ik word er gek van”. Ook een vreemd doof of verdoofd gevoel in handen en voeten. Uitvalsverschijnselen. Trillende handen.
 5. Het vaak koud hebben
 6. Vaak ziek zijn, laag afweersysteem
 7. Vroegtijdige ouderdomsklachten, als vergeetachtigheid, moeheid, depressie, trillende ledematen, hartritmestoornissen, evenwichtsproblemen, vallen (en bot breken), osteoporose, slecht zien en horen
 8. Krachtsverlies in armen en benen (soms leidend tot noodzaak om rolstoel te gaan gebruiken)
 9. Depressie, Depersonalisatie, Psychose verwardheid, angsten, stemmingswisselingen, persoonlijkheidsveranderingen
 10. Hart- en vaatproblemen

Deze website is opgericht door:
Bo Baden, Ervaringsdeskundige vitamine B12-tekort

Freedom of speech

We are in the fight of our lives, and it’s your continued support that gives us the strength to stand and fight against YouTube censorship and tyranny.

Your ability to speak freely is under extreme assault as YouTube, Facebook, Google and Twitter are now pursuing the most outlandish censorship purge they’ve ever attempted.

Censorship is tyranny, and it is by definition anti-democratic.

Censorship by the tech giants is a form of bullying aimed at selected political targets to silence their views and expel them from public discussion or debate.

Join the fight against extreme censorship with these 10 powerful things you can do now to take back your freedom. Read the full story here.

ACTION ITEM #9) Walk away from Facebook, YouTube and Google

 • Facebook makes you depressed and wastes your time.
 • Google is evil. Use DuckDuckGo.com instead.
 • Ditch YouTube and check out BitChute.com or D.Tube. Learn about Steemit.com and get involved with “steem.”

ACTION ITEM #10) Start publishing your own content and join the march against censorship and tyranny

 • We need a new wave of independent, informed voices to start publishing articles, podcasts and videos that question the status quo and denounce the techno-tyranny of the lunatic Left.
 • Check out Real.Video for an exciting new way to share your content without centralized censorship.
 • Publish your videos to your own user account at Vimeo.com or post podcasts at SoundCloud.com. Check out D.Tube and other alternative sources that resist blatant censorship.

Diagnose ASS Autisme Spectrum Stoornis

Nieuw classificatiesysteem: DSM-5

Onder veel media-aandacht is op 17 mei 2017 in Amerika het nieuwe handboek voor psychiatrie de DSM-5 gelanceerd. In deze gloednieuwe versie verandert er veel voor de diagnose autisme.

De huidige diagnoses PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme worden samengevoegd onder de noemer Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

De diagnose autisme(spectrumstoornis) mag uitsluitend door een psychiater of geregistreerd GZ-psycholoog worden gesteld. Deze kan bij het diagnostisch onderzoek hulp inroepen van anderen, zoals een logopedist, een pedagoog of een speltherapeut.

Daarbij kan worden aangegeven of het gaat om een milde of ernstige mate van autisme.

Een belangrijke wijziging is verder dat de huidige drie criteria voor autisme worden vervangen door twee criteria:

1) beperkingen in de sociale communicatie en interactie

2) repetitief gedrag en specifieke interesses

Stand van Zaken mei 2017:
De Nederlandse beroepsvereniging van psychiaters (NVvP) adviseert psychiaters om voorlopig de vierde editie van de DSM te blijven gebruiken. Voor de implementatie van de DSM-5 in Nederland wacht de NVvP de Nederlandse vertaling af. Ook volgt zij de eerste Amerikaanse ervaringen met de nieuwe editie, om op basis daarvan de bruikbaarheid van de DSM-5 voor de Nederlandse situatie te kunnen beoordelen. Psychiaters kunnen dan vervolgens gericht geschoold worden in het gebruik van de DSM-5.

In de praktijk zullen de komende tijd de beide classificatiesystemen naast elkaar gebruikt worden.

De NVA volgt de invoering van de DSM-5 nauwgezet. Als u te maken krijgt met onduidelijkheden of onrechtmatigheden bij nieuwe diagnoses volgens de DSM-5, laat het ons weten via: meldpunt@autisme.nl (o.v.v. DSM-5).

Jongens met autisme ontwikkelen vaker lichamelijke klachten

Jongens met autisme ontwikkelen vaker lichamelijke klachten, depressies en agressief gedrag. Dat heeft vooral te maken met piekeren, ontdekten psychologen van de Universiteit Leiden. Een artikel over hun bevindingen wordt gepubliceerd in het Journal of Autism and Developmental Disorders.

Jongens met autisme

Autisme gaat niet alleen gepaard met sociale problemen, weten we uit onderzoek. Jongens met autisme krijgen ook vaak te maken met angst, depressie en bijvoorbeeld buikpijn – ook wel ‘internaliserende klachten’ genoemd. Ook vertonen deze jongens vaker dan hun leeftijdgenoten zonder autisme, agressief en tegendraads gedrag – ofwel ‘externaliserende problemen’. De Leidse ontwikkelingspsychologen Marieke Bos en Carolien Rieffe vroegen zich af hoe dat komt: horen die klachten bij hun autismespectrumstoornis, of is er iets anders aan de hand?

Lees hier verder op de website van Dokter Bosman

Papageno Muziek App project

Het Papageno Muziek App project maakt
deel uit van een wetenschappelijk onderzoek
naar de positieve effecten van muziektherapie
op het sociale gedrag en de communicatie
van kinderen met autisme.
 
Meer weten?
Muziektherapie van Stichting Papageno is bedoeld
voor kinderen en jongeren met autisme vanaf 4
jaar. Voor het project met de Papageno Muziek
App komen alleen kinderen in aanmerking in de
leeftijd van 8 tot en met 12 jaar. Het kan zijn dat de
gemeente of de zorgverzekeraar de muziektherapie
vergoedt. We helpen je graag bij het in kaart
brengen van de mogelijkheden.
Neem voor meer informatie contact op met
Mathieu Pater van Stichting Papageno:
bel 035 203 15 74 of stuur een bericht naar
muziektherapie@stichtingpapageno.nl
De Papageno Muziek App wordt ontwikkeld
in samenwerking met Quo Vide.

Stichting Papageno is in 1997 door Aaltje en Jaap
van Zweden opgericht om kinderen en jongeren met
autisme te helpen. Dat doen we onder andere met
muziektherapie: we beschikken over een landelijk
netwerk van 25 gediplomeerde muziektherapeuten.
Daarnaast investeren we in onderzoek naar autisme
en vroegdiagnostiek. In het Papageno Huis in Laren
bieden we concrete opvang en ondersteuning aan
jongeren met autisme.

Autisme Kennis Centrum

Vanaf 26 januari 2018 opent het Autisme Kenniscentrum haar deuren op de Kanaalweg 17H in Utrecht. Een nieuwe locatie maar met de vertrouwde zorg voor Utrecht en omgeving.

Autisme en goede zorg

Veel mensen met autisme zoeken tevergeefs naar goede zorg. Slechts 43 procent van de mensen die in 2016 om hulp vroeg kreeg passende zorg. Maar liefst 57 procent vond deze zorg niet of slechts gedeeltelijk. Belangrijkste redenen: gebrek aan autisme-expertise bij de zorgverlener of problemen met de financiering. Diegenen die wel hulp ontvingen, vonden die het vaakst bij de ggz.
Het Autisme Kenniscentrum biedt direct hulp voor volwassenen vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) een autismespectrumstoornis (ASS), zoals autisme, (Syndroom van) Asperger en PDD-NOS.
EN ook mensen met de diagnose ADHD en ADD kunnen bij Dokter Bosman terecht.

Hulp nodig?

Heb je een vermoeden van autisme en loop je tegen problemen aan dan is het belangrijk hulp te zoeken.
Dat kan bij het Autisme Kenniscentrum in Utrecht, Den Bosch en in Nijmegen.
Bel 088 – 226 76 26 of neem mail ons.

5G de grote uitdaging

In het tijdschrift Spiegelbeeld staat een uitgebreid artikel van journalist Fred Teunissen over De grote 5G-uitdaging; Hoe weerstand te bieden aan een fijnmazig stralingsoerwoud.

Nu het onderwerp in zo veel mediabronnen tegelijk aandacht heeft gekregen zijn er in ieder geval weer een heleboel mensen een stukje bewuster geworden. En dat is hard nodig, want veel mensen blijken nog geen idee te hebben van de gezondheidseffecten van straling. Het is dan ook heel belangrijk dat we op een zorgvuldige manier omgaan met alle draadloze technologieën.

Klik hier om het volledige bericht te lezen.