Orgonite kopen

Orgonite is afgeleid van het woord Orgon, wat levensenergie betekent. Deze energie bezit ieder mens, plant of dier, het is in de atmosfeer aanwezig en zelfs in vaste objecten waar te nemen. Het komt dus zowel in vrije als in vaste vorm voor en is overal in en om ons heen. We kunnen deze energie onderscheiden in positieve en negatieve frequenties.

In de natuur is er veel positieve orgon aanwezig, deze energie bevat vele negatieve ionen.  Dit heeft een heilzame werking op de mens. In stedelijke gebieden overheerst tegenwoordig de negatieve orgon, waar de positieve ionen de overhand hebben. De natuurlijke frequentie van ons lichaam wordt hierdoor verstoord.

Hoe zijn de orgoniet blokjes tot stand gekomen?

In het jaar 2000 heeft het echtpaar Don en Carrol Croft deze techniek verfijnt en geoptimaliseerd. Door het mengen van kunsthars(organisch) met kleine stukjes metaal(anorganisch) en door hier een kwartskristal aan toe te voegen kunnen er heilzame orgonaantrekkende producten gemaakt worden.

Door de toevoeging van dit kristal wordt de negatieve Dor omgezet in positieve Dor. Zo wordt er een constante uitwisseling van energie met een neutraliserende en positief afgevende frequentie bewerkstelligd welke oneindig doorwerkt en zelfreinigend is.

mail: info@orgonartforlife.com

website: https://www.orgonartforlife.com/