Alzheimer mogelijk overdraagbaar

Alzheimer mogelijk overdraagbaar

Publicatie in het wetenschappelijke blad Nature van een onderzoek wat aantoont dat behandeling met besmette groeihormonen de ziekte Alzheimer kan veroorzaken net als de ziekte van Creutzfeld Jacob ( de gekke koeienziekte).
Alzheimer overdraagbaar 2015-09-10 11.02.41
2015-09-10