Bewust worden van straling in Haarlem, verzoek om ondersteuning

Haarlem, woensdag 15 februari 2017

Vera Verhagen is actief bezig met het vergroten van bewustzijn v.w.b. straling in de regio Haarlem. Zij wil op 2 maart gaan inspreken bij de Gemeenteraad om het onderwerp op de gemeentelijke agenda te krijgen. Zij wil dan namens zo veel mogelijk mensen spreken.

Wellicht wil jij haar ook machtigen om mede namens jou te spreken? Bijgaande link tref je het machtigingsformulier.
Je kunt het daarna mailen naar info@astrovera.nl of opsturen naar Minahassastraat 37, 2022 PS Haarlem.
En mocht je nog anderen in Haarlem weten die zich zorgen maken over straling, dan is dat uiteraard ook heel welkom.
klik hier voor de krantenartikelen in Haarlems Dagblad van februari
KLIK HIER voor het krantenartikel in Haarlems Dagblad van januari

Dit het uitzicht vanuit de huiskamer op de zendmast in kwestie.

Hieronder de tekst van het machtigingsformulier:
Met de in gebruik name van 4G en 4G plus alsook de installatie van stadswifi is het aantal alsmede de veldsterkte van zendantennes zo explosief toegenomen dat steeds meer inwoners daar inmiddels ernstige klachten als slapeloosheid en neurologische symptomen van ondervinden.
Daarnaast heeft peer reviewed onderzoek uitgewezen dat omwonenden van zendmasten, naarmate zij daar dichter bij wonen, evenredig vaker aan kanker en tal van andere chronische ziekten lijden en is middels laboratoriumonderzoek vastgesteld dat straling van mobiele communicatie ver onder de, op het thermische effect gebaseerde ICNIRP limiet, tot cel verandering, hormoonverstoring en DNA schade leidt.

Steun kun je geven door de machtiging te ondertekenen!