Categoriearchief: autisme spectrumstoornis

Studenten en autisme

uit de nieuwsbrief van dokter Bosman

Studenten met ADHD of autisme ervaren veel problemen op de universiteit en hogeschool. Als gevolg vallen deze studenten vaak uit, blijven ze met een forse studieschuld zitten of worden ze depressief, dit blijkt uit een nieuwe peiling van Balans en NVA. Deze bevindingen komen overeen met de bevindingen in het mbo.

Overprikkeling in het onderwijs

Voor mensen met autisme is studeren vaak een overweldigende ervaring door de vele prikkels, het geluid, felle licht en de vele open ruimtes. Ook zijn roosters vaak niet van tevoren bekend. Je moet vaak eerst tegen problemen aanlopen voordat je hier begeleiding bij kan ontvangen. Ook begeleid wonen kan voor problemen zorgen door het gebrek aan echte ondersteuning.

Jongeren, druk en ondersteuning

Er is vooral een gebrek aan ondersteuning na het middelbare onderwijs. De meeste jongeren die ADHD of autisme hebben, kunnen al baat hebben bij enige vorm van ondersteuning. Struikelblokken op het hoger onderwijs zijn vaak bijkomende huishoudelijke taken, groepswerk, stages en de scriptie.

Studie aangepast op behoefte

Oudervereniging Balans vindt dat er meer begeleiding moet komen voor studenten met een aandoening. Studieprogramma’s moeten makkelijker aangepast kunnen worden op individuele behoeften. Er moeten meer mogelijkheden komen voor rustige studieplekken. In het geval van een hoge studieschuld zou de overheid deze eventueel moeten kwijtschelden. Ook houden studenten met een aandoening zoals ADHD of autisme dit vaak voor zich bij de inschrijving. Ze ontvangen daardoor niet de begeleiding die ze eventueel nodig hebben.

Ouderbegeleiding

Ouders hebben momenteel nauwelijks zeggenschap, omdat de studenten vaak meerderjarig zijn. Echter, studenten kunnen hier vaak veel baat bij hebben en het is een goedkope vorm van hulp. Samenwerking met ouders zou dus vanzelfsprekend moeten zijn indien een student dit verzoekt. Een andere optie is om de studenten te koppelen met een andere student. Bij Radboud Universiteit worden studenten met autisme bijvoorbeeld gekoppeld aan een ouder maatje.

Er moet nog veel gebeuren om het onderwijs aan te passen en te optimaliseren voor studenten met ADHD en autisme om te verzekeren dat zij het optimale uit hun recht op onderwijs kunnen halen.

Contact

Heb jij last van ADHD of autisme? Wil je graag in gesprek met een professional? Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en geven je graag advies. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: nrc.nl

Autisme bij meisjes

Uit de nieuwsbrief van Dokter Bosman

Meisjes met autisme krijgen hun diagnose op basis van de emotionele en gedragsproblemen die ze vertonen. Echter, deze problemen zijn een gevolg van autisme, het leed is dan eigenlijk al geschied. Dit blijkt uit onderzoek van Erasmus MC gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Autism.

Sekseverschillen bij autisme

Onderzoekers vragen dan ook meer aandacht voor sekseverschillen bij autisme. Vaak krijgen meisjes geen diagnose autisme, terwijl er wel degelijk symptomen aanwezig zijn. Echter, bij meisjes uiten deze symptomen zich anders dan bij jongens. Meisjes met gedrags- en emotionele problemen krijgen de diagnose autisme vaker. Bij jongens spelen deze problemen een minder prominente rol bij de diagnose autisme.

Het onderzoek

Bij het onderzoek bundelden zes GGZ-organisaties hun krachten om kinderen die aangemeld werden te screenen op autisme. Dit waren ruim duizend kinderen, tussen de 2,5 en 10 jaar oud. Hieruit blijkt dat het percentage jongens en meisjes die een risico op autisme kregen op basis van de screeningsvragenlijst, nagenoeg hetzelfde was. Echter, na het vervolgonderzoek werden jongens twee keer zo vaak gediagnosticeerd met autisme als meisjes. Dit onderzoek is onderdeel van het Social Spectrum Study, deze studie bestudeert de sociale ontwikkeling van kinderen die verwezen zijn naar de Jeugd GGZ met een vermoeden van autisme.

Autisme herkennen

Autisme herken je aan sociale- en communicatieve problemen, een beperkte hoeveelheid interesses en moeite met verandering. Meisjes zijn gevoeliger voor sociale verwachtingen dan jongens en kunnen het als een groot probleem ervaren om niet op sociaal vlak mee te kunnen komen. Als gevolg proberen zij zich aan te passen en eventuele beperkingen te verbergen. Dit kost veel energie en kan leiden tot somberheid, angst en zelfs lichamelijke klachten. Het leed is dan eigenlijk dus al geschied.

Deze onderidentificatie van autisme bij meisjes blijft een probleem. Er is het gevaar om te snel een diagnose te geven, maar je wil ook voorkomen dat de problemen al verergerd zijn. Het is belangrijk om meer oog te hebben voor de sekseverschillen bij autisme om hier goed mee om te gaan en meer te focussen op de gedragingen van meisjes met autisme. Items met een focus op specifieke interesses geven vaak de interesses van jongens weer, maar vergelijk dit bijvoorbeeld met uitgebreide informatie over paarden van een meisje.

Contact

Twijfel je of jij of je kind autisme heeft? Dan kun je terecht bij het Autisme Kenniscentrum. Wij kunnen de diagnose stellen en bieden verschillende behandelmogelijkheden. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: Erasmus MC

Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

Autisme, ik voel me nu meer verbonden met andere mensen!

Kees de P. (77 jaar) was tot voor de diagnose autisme spectrumstoornis (ASS) niet bezig met zijn eigen emoties en die van anderen. Inmiddels kan hij zich iets meer open stellen en verdiepen zijn relaties zich.
Ik heb mijn hele leven gedacht dat ik nauwelijks gevoelens had en dat iedereen zo dacht als ik. Dat idee is in het verleden nooit bijgesteld; logisch omdat ik nooit communiceerde met anderen over wat ik denk, beleef, voel of wil. Ook informeerde ik nooit bij anderen hoe dat bij hen is!
Lees verder op de website van Dr. Bosman

Diagnose ASS Autisme Spectrum Stoornis

Nieuw classificatiesysteem: DSM-5

Onder veel media-aandacht is op 17 mei 2017 in Amerika het nieuwe handboek voor psychiatrie de DSM-5 gelanceerd. In deze gloednieuwe versie verandert er veel voor de diagnose autisme.

De huidige diagnoses PDD-NOS, Asperger en Klassiek Autisme worden samengevoegd onder de noemer Autisme Spectrum Stoornis (ASS).

De diagnose autisme(spectrumstoornis) mag uitsluitend door een psychiater of geregistreerd GZ-psycholoog worden gesteld. Deze kan bij het diagnostisch onderzoek hulp inroepen van anderen, zoals een logopedist, een pedagoog of een speltherapeut.

Daarbij kan worden aangegeven of het gaat om een milde of ernstige mate van autisme.

Een belangrijke wijziging is verder dat de huidige drie criteria voor autisme worden vervangen door twee criteria:

1) beperkingen in de sociale communicatie en interactie

2) repetitief gedrag en specifieke interesses

Stand van Zaken mei 2017:
De Nederlandse beroepsvereniging van psychiaters (NVvP) adviseert psychiaters om voorlopig de vierde editie van de DSM te blijven gebruiken. Voor de implementatie van de DSM-5 in Nederland wacht de NVvP de Nederlandse vertaling af. Ook volgt zij de eerste Amerikaanse ervaringen met de nieuwe editie, om op basis daarvan de bruikbaarheid van de DSM-5 voor de Nederlandse situatie te kunnen beoordelen. Psychiaters kunnen dan vervolgens gericht geschoold worden in het gebruik van de DSM-5.

In de praktijk zullen de komende tijd de beide classificatiesystemen naast elkaar gebruikt worden.

De NVA volgt de invoering van de DSM-5 nauwgezet. Als u te maken krijgt met onduidelijkheden of onrechtmatigheden bij nieuwe diagnoses volgens de DSM-5, laat het ons weten via: meldpunt@autisme.nl (o.v.v. DSM-5).

Muziek-app voor kinderen met autisme

Een speciale muziek-app voor kinderen met autisme om ze te helpen makkelijker contact te maken en uit hun isolement te halen. Deze wordt op 15 april 2018 in het Concertgebouw in Amsterdam gelanceerd op initiatief van de Stichting Papageno van dirigent Jaap van Zweden en zijn vrouw Aaltje. Vijftig kinderen met autisme maken die dag, met behulp van de Papageno-app, samen muziek voor hun familie.

Impact autisme op de omgeving

Nederland telt ongeveer 190.000 mensen met autisme.  Aaltje van Zweden-van Buuren en haar man, dirigent Jaap van Zweden, kregen een kind met autisme. Dat had én heeft een grote impact op het gezin. In 1997 hebben ze de Stichting Papageno opgericht om kinderen en jongeren met autisme te helpen. „Bij Papageno zien wij al jaren de mooie resultaten van muziektherapie; het blijkt een effectief middel voor kinderen met autisme om zich te ontwikkelen en contact te maken met hun omgeving”, aldus Aaltje van Zweden.

De Stichting heeft zich ontwikkeld tot een veelzijdige organisatie die zich met allerlei initiatieven en activiteiten richt op de ontwikkeling van kinderen en jongeren met autisme. 

Lees meer over autisme op de website van Dokter Bosman

Mensen met autisme zijn bovengemiddeld vaak bi- of homoseksueel

Bericht van Dr. Michiel Bosman

Sekse-, gender- of geaardheidsproblematiek in combinatie met autisme zorgt voor onnodig psychisch leed. Dit vraagt om nader onderzoek en aanpak van het probleem. Dat stelt Michiel Bosman psychiater en directeur bij Dokter Bosman in reactie op het rapport Nederlandse Autisme Register (NAR).

Contact

Wil je meer weten over autisme? Lees dan ons dossier. Voor een vermoeden van Autisme Spectrumstoornis kun je contact opnemen met het Autisme Kenniscentrum. We vinden het belangrijk om de bevindingen van wetenschappelijk onderzoek over kwaliteit van leven bij ASS in de praktijk toe te passen. Zij zijn er voor volwassenen vanaf 18 jaar met (een vermoeden van) een autisme spectrumstoornis (ASS). Bel 088 226 76 26 of mail ons.