Categoriearchief: op zoek naar antwoorden

Corona virus data informatie

Stand van zaken 19-04-2020

Betrouwbare data over Corona Uit de Groene Amsterdammer

Wat Borsboom betreft is dit niet breed genoeg.
Hij is samen met wat collega’s grassroots begonnen, met twee websites:
www.dataversuscorona.com en
www.strategiesversuscorona.com

Daar kunnen onderzoekers hulp vragen bij het analyseren van grote hoeveelheden gegevens, en meedenken over exit-strategieën. ‘Ik hoorde iemand in de Slack-groep zeggen: we moeten de boel net zolang op slot houden totdat het virus helemaal weg is. Maar die afweging is ook het domein van de economen, psychologen, politicologen – van ons allemaal. Het doorrekenen is echt expertise, maar het genereren van ideeën, daar kan wat mij betreft iedereen aan bijdragen.’ Borsboom is een voorvechter van open wetenschap en vindt het jammer dat het RIVM de modellen waarop het de beleidsadviezen baseert nog niet openbaar heeft gemaakt. Hij heeft ‘bewondering voor wat ze doen, en begrip voor de hoge druk waar de modelleurs bij het RIVM onder werken’, maar open wetenschap, benadrukt hij, is niet iets wat je doet omdat het leuk is, of moreel verantwoord, maar omdat het twintig keer sneller gaat. ‘Wanneer je een model of gegevens voor jezelf houdt, hou je de boel tegen. Gooi je het open, dan gaan er dingen gebeuren die je niet had verwacht, maar die je verder gaan helpen. Laat andere experts kritisch meedenken en met alternatieve modellen komen. Het schuurt ja, dat die modellen nog niet openbaar gemaakt zijn. Dat moet zo snel mogelijk gebeuren.’

 

Even wat cijfers van 3 april 2020 over het aantal doden sinds de uitbraak:
Door het virus:                   100.000
Normale influenza:          630.000
Diarree:                              1.100.000
Zelfmoord:                           237.000
Hongersnood                  6.000.000
 
Dus waarom deze extreme maatregelen als er ziekten en omstandigheden zijn waar veel meer mensen aan sterven? Wat is het werkelijke doel daarvan?
Naar het antwoord hierop kan ik alleen maar gissen. Ik weet wel wat ik geloof, maar wat geloof jij? Informeer je en trek je eigen conclusies. 

Visie op Corona virus vanuit Rudolf Steiner

100.000 satellieten in de deken rondom de aarde.

Rudolf Steiner zei in 1917: “in de tijd dat er minder elektrische straling en spanningen in de lucht waarneembaar waren was het makkelijker om mens te zijn.

En daarom is het voor de hedendaagse mens noodzakelijk om meer spirituele kwaliteiten en vaardigheden uit te stralen, te ontwikkelen dan 100 jaar geleden.

Tijdlijn:
1918 uitbraak Spaanse griep: wereldwijde introductie van radiogolven over de wereld.
Deze griepuitbraak is onderzocht door van de zieke mensen neus snot af te nemen en in te brengen bij gezonde mensen… deze gezonde mensen  werden echter NIET ziek van dit snot.
Onderzoek heeft aangetoond dat de zieke mensen niet anderen kunnen besmetten!!

Hoe die Spaanse griep in die tijd toen er alleen maar paard en boot was van Kansas naar Zuid Afrika in 2 weken zich verspreidde daar heeft men geen verklaring voor.

Start WO II tevens de introductie van radar, ook toen brak er na 6 maanden een griep uit.

1986 uitbraak van Hongkong flu/griep als reactie op het plaatsen van satellieten met radioactieve frequenties in de “Van Allen riem”.
De “Van Allen riem” is een beschermende laag rondom de aarde en ntegreert de kosmische velden van de zon, aarde, maan, distribueert dat aan de mensen op aarde.  

Binnen 6 maanden was er wederom een griep epidemie.
Er ontstond wederom een virale pandemie omdat de mensen giffen afscheiden die lijken op virussen en dat wordt als griep vertaald.

De reactie van de mensheid is nog nooit eerder zo geweest er liggen echter 100.000 satellieten in de deken rondom de aarde.

Denk eens aan al die signalen die je wereldwijd kunt doorstralen.
Het bij je dragen van een waterverstorend apparaat (mobiele telefoon) brengt jouw hele EMF in beweging!

Er is de laatste 6 maanden een “quantum leap” in het Elektromagnetische veld van de aarde.

Conclusie maart 2020:
De reactie van het menselijk lichaam op het plaatsen van grote hoeveelheden satellieten in de baan rondom de aarde en tevens het aanleggen en vergroten van de frequenties van 4G naar 5G brengt opnieuw een “schrikreactie in het menselijk lichaam teweeg”. Er worden als reactie op de frequentieverhoging giffen uit de cellen afgescheiden die menseigen zijn (ieder mens draagt Corona virussen in zich mee).
En ziehier het ontstaan van een wereldwijde reactie in de mensheid!

Sky High Creations

Sky High Creations organiseert lezingen en events op het gebied van spiritualiteit en grenswetenschappen. Daarbij willen wij een speciale aangename sfeer neerzetten. Dat doen we door de lezingen te laten plaatsvinden op aangename sfeervolle locaties. Ook belangrijk is interactiviteit. Daarom zorgen wij altijd voor voldoende gelegenheid voor de gasten om met elkaar en met de sprekers van gedachten te wisselen.

Sacramentskerk te Breda
Zandberglaan 58, 4818 GL Breda

15 minuten lopen vanaf het centrum van Breda
Bereikbaar per openbaar vervoer
Voldoende gratis parkeergelegenheid in de wijk

mobiel: 06 – 5475 2559

mail: info@skyhighcreations.nl

website

Pateo

Zoek en je zult vinden! Deze richtlijn pas ik (Dr. Johan Oldenkamp) al vele jaren toe in mijn leven. Sindsdien onderzoek ik alles waarvan ik de waarheid wil weten.
Maar het ontdekken van de waarheid gaat tevens gepaard met het blootleggen van onwaarheden.
We kunnen namelijk pas doordringen tot de waarheid nadat we onwaarheden zien voor wat deze echt zijn.

Wie gelooft dat een onwaarheid waar zou zijn, die voelt zich aangevallen door iemand die beweert dat dit niet zo is. Vrijwel iedereen identificeert zich namelijk met diens eigen geloofssysteem. Dat geloof is in het verleden omarmd omdat het de gewenste (schijn-) zekerheid bood. En wie vervolgens komt vertellen dat dit geloof niet waar is, die wordt gezien als een bedreiging voor deze vermeende zekerheid. Het innerlijk afweermechanisme treedt dan in werking, waardoor veelal de tegenaanval wordt ingezet.

 

De meertalige Pateo.nl-website staat inmiddels boordevol met mijn onderzoeksbevindingen. Voor beginnende waarheidszoekers kan daar veel schokkende informatie tussen zitten. Hoewel het allemaal berust op gedegen onderzoek, en ik met iedereen over al deze zaken de dialoog durf aan te gaan, vraag ik met klem om er geen woord van te geloven. Doe gewoon, net als ik, jouw eigen onderzoek. Immers, zoek en je zult vinden!

Kun je desondanks met feiten of logica aantonen dat er een fout op deze website staat, dan stel ik het zeer op prijs wanneer je daarover contact met me op neemt.

Ben je voor het eerst op deze website, begin dan bij de welkomspagina (of klik op het huis-icoon naast de titel van deze introductiepagina). Ben je hier al vaker geweest, klik dan op één van de andere pictogrammen of op een link bovenaan in het vaste menu.

LET OP: Dit is een functionele website waarbij de nadruk ligt op de inhoud. Laat jij je hinderen door deze functionele vormgeving omdat jij anders gewend bent, dat ben je blijkbaar geen echte zoeker naar de waarheid. Bij waarheidsvinding gaat het immers in eerste instantie altijd over de inhoud en nooit over de vorm. Ook voor deze website geldt daarom: zoek en je zult vinden!

Nulpuntenergie

Nulpuntenergie wat is dat?

Dat niets kreeg in de loop der tijd vele namen:
Ether (altijd al), vectorzee (Dirac), veld van alle mogelijkheden (Mahesh Yogi) en Higgs veld (Higgs). Houdt het maar op X-factor ofwel ‘Het Veld’.
Dat de mens altijd geweten heeft van de tweeledigheid van de schepping, die een twee-eenheid en zeker geen tweedeling is, blijkt uit de volgende benoemingen:
potentieel/actueel, metafysisch/fysisch, virtueel/actueel, reëel/actueel, realiteit/werkelijkheid, wave/particle, spiritueel/materieel, transcendent/immanent, onbewust/bewust, innerlijk/uiterlijk, (zo)binnen(zo)buiten, (zo)boven(zo)onder, hemel/aarde, geest/materie, onkenbaar/kenbaar, paranormaal/normaal, niets/iets.
De precieze waarden die aan de verschillende namen wordt gegeven varieert nogal veel, dit geeft fraai weer hoe wij in het duister rondtasten.

Inhoud website:

Niburu

De website Niburu begon ooit als klokkenluider van chemtrails, UMTS, straling en vaccinaties, maar is inmiddels uitgegroeid tot veel meer dan dat.

Door de bewustzijnsverandering die momenteel gaande is vinden veel veranderingen plaats in alle lagen van de samenleving en is veel allang niet meer zo vanzelfsprekend als voorheen.

Naast onthullend en bewustmakend nieuws  staat ook vooral de bekendmaking van het wereldwijde contact met universele beschavingen prominent in de schijnwerpers, alsmede de UFO-activiteit die in toenemende mate wordt gerapporteerd.

Niburu begeleidt bij de kwantumsprong in bewustzijn die eenieder mag gaan maken en helpt graag mee een nieuwe wereld te creëren, gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde, vrede en saamhorigheid.

Op werkdagen mag Niburu circa 30.000 bezoekers verwelkomen. Maandelijks komt dit neer op gemiddeld 800.000 bezoekers.

Adverteren op onze website kan ook. Neem daarvoor contact op met de afdeling adverteren.

UFO MELDPUNT

Welkom bij het Niburu UFO meldpunt.

Stuur alle gegevens van je waarneming/ervaring naar ons op en wellicht wordt je melding geplaatst in de UFO database.

Vermeld zoveel mogelijk informatie, zoals:

– Naam en woonplaats
– Tijd, datum en plaats van waarneming
– UFO kenmerken – kleur/grootte/vorm
– Richting, beweging, etc.

deLezing Heemstede

DeLezing.nl organiseert presentaties, waarvan de opbrengst bestemd is voor de goede doelen in Nederland waar nu in toenemende mate behoefte is aan hulp en ondersteuning.

Neem contact met ons op per telefoon:
+31(0) 252 225 866 (vast)
+31(0) 622 686 750 (mobiel)

De meeste lezingen worden gegeven op de volgende locatie:

Stormvogelweg 1, 2106 DA Heemstede
website: deLezing

Indium

Uit de nieuwsbrief van The Health Factory / Nanomineralen.nl
De kracht van indium voor sterke tanden.
In 1976 is er een patent verworven door Proctor & Gamble (één van ’s werelds grootste leveranciers van huishoudelijke en verzorgingsproducten), dat indium tandbederf tegengaat.
Huh?
Erg vreemd, aangezien vanuit de Europese wetgeving geen claims gemaakt mogen over indium als supplement.
Het zit als volgt:
Voor een gezond gebit is het belangrijk dat het lichaam beschikt over voldoende mineralen zoals calcium, magnesium, mangaan, koper en ijzer. Indium zorgt voor een betere beschikbaarheid van deze en alle andere mineralen en spoorelementen.
Daarnaast is er een interessante theorie van dr. Ralph Steinman en dr. John Leonora, die stelt dat gezonde tanden en kiezen aangestuurd worden vanuit een gezond werkende hypofyse-hypothalamus. Onder invloed van deze klier zou in de oorspeekselklieren een vloeistof geproduceerd worden, die de tanden beschermt tegen schadelijke invloeden van buitenaf.
Deze conclusies zijn getrokken na het uitvoeren van honderden onderzoeken. Wel voornamelijk met muizen. De enkele klinische onderzoeken hebben de bevindingen echter wel bevestigd.
De farmaceutische industrie wilde echter geen geld vrij maken voor verder onderzoek…
Tanden en kiezen zijn geen solide “stukjes”, maar bestaan uit honderden minuscule buisjes die van voedingsstoffen worden voorzien via bloedvaten, lymfevaten en zenuwen, waarbij de mineraalrijke lymfevloeistof door de tanden heen stroomt en deze zo van voedingstoffen voorziet en het glazuur versterkt.
Bovendien zorgt deze stroom voor een effect dat bacteriën als het ware tegen de stroom in moeten zwemmen, waardoor ze de tanden niet of nauwelijks bereiken. Zolang deze “gebitsvoedende vloeistof” rijkelijk blijft stromen, blijft het glazuur hard en zijn de tanden en kiezen beschermd tegen aanvallen van bacteriën en zuren. Wanneer deze stroom onderbroken wordt, wordt het glazuur zacht en krijgen de bacteriën vrij spel.
Tandbederf is het gevolg. 
  
Suiker, stress en chemicaliën onderbreken de “gebitsvoedende vloeistof”, evenals een verstoorde hormoonhuishouding. Bij een tekort aan mineralen kan het gebit niet gevoed worden.
Indium helpt de mineraalhuishouding te optimaliseren, de hormoonhuishouding te reguleren en daarmee ook stress te verlagen.
Je hoeft alleen nog maar de suiker te laten staan.
Wanneer je toch suiker eet, doe dit dan bij of net na de maaltijd. Wanneer je uitsluitend suiker eet zoals een gebakje of chocoladereep, zal er geen mineraalrijke vloeistof geactiveerd worden en geniet je gebit geen bescherming. Indium beschermt tevens het tandvlees.
Voedingsstoffen zoals vitamine C, zink en Q10 zijn ook belangrijk voor gezond tandvlees.