Categoriearchief: wonen

Haarlem in top 10 populairste stad

Uit de nieuwsbrief van Haarlem Business Plaza
In het Steden & Streken Merkenonderzoek 2017 is Haarlem gestegen van plaats 12 naar plaats 10.

In dit onderzoek, dat samen met de Universiteit van Utrecht is ontwikkeld wordt er onder andere gekeken naar; bekendheid, waardering, binding en groeiverwachting.

‘De kleinere, historische steden in de Randstad zoals Delft en Haarlem zijn duidelijk in trek onder bewoners en bezoekers. Deze steden combineren de aantrekkingskracht van de Randstad met de sfeer van de provinciestad’.

Woonvormen en ouder worden

Op  deze website kun je volgen naar welke woonvormen er VRAAG is en HOE dit vorm gegeven kan worden.

DE NIEUWE HOSPITA

In Heerhugowaard kan je fijn wonen, er zijn ruime betaalbare woningen en er is een hoog voorzieningenniveau. Maar kan je er oud worden in je eigen huis? Wat als je huis te groot wordt en er zijn geen alternatieven binnen bereik en hoe financier je aanpassingen?
In Heerhugowaard hebben twee architecten gekeken hoe je ruimte kan maken voor een huurder in de try-out ‘De Nieuwe Hospita’. Het heeft een levendige discussie opgeleverd tijdens de bijeenkomst ‘Beter Kijken naar Heerhugowaard’ op dinsdag 29 november. Duidelijk is dat de voorstellen niet voor iedereen een oplossing bieden en dat het vooral maatwerk is, zowel bouwtechnisch als financieel. Het is belangrijk dat oplossingen omkeerbaar zijn met het oog op latere verkoop. Er zijn financieringsmogelijkheden voor mensen die een huis bezitten en die geheel of gedeeltelijk hebben afbetaald. Maar het is daarbij nog steeds belangrijk om naar regelgeving te kijken, wat mag je wel en niet en wat de rechten zijn van de huurder.
Het is het begin van een discussie waar huiseigenaren, specialisten, banken en gemeente een rol in hebben. Het THUIS.LAB is benieuwd waar dit toe leidt!

website: http://www.thuislab.nu/thuis/

Artikel uit de krant van 04-06-2016