Door Frankema

Woonachtig te Amsterdam, getrouwd en moeder van twee dochters – werkte eerst als fysiotherapeute in de reguliere gezondheidszorg en combineerde later natuurgeneeskunde en de verschillende vormen van alternatieve psychotherapie in haar privé-praktijk in Amsterdam. 
Toen zij kinderen kreeg en voor de beslissing kwam te staan om wel of niet te vaccineren ontdekte zij dat er enorm veel verwarring en tegenstrijdige opvattingen bestaan met betrekking tot de effectiviteit en veiligheid van vaccins.

Haar verlangen om ‘feiten’ boven water te krijgen leidde tot meer dan vijftien jaar lang spitten in medisch-wetenschappelijke rapporten, artikelen, boeken en het internet.

website: https://www.vaccinvrij.nl/