Ebola achterliggende informatie

Artikel van 4 april 2014:  Informatie over Ebola:

Het virus is snel en dodelijk. Tot zo ver waren de epidemieën klein, met gewoonlijk minder dan 100 doden. Maar de paniek bij een uitbraak is groot. De bloedneuzen en bloederige urine jagen angst aan en de sterfte onder onbehandelde mensen kan oplopen tot 90%. De enige manier om het virus te stoppen is door de patiënten zo snel mogelijk te isoleren.

Volksgezondheid en vaccin
Maar een vaccin op de markt brengen is moeilijk in de praktijk. Ten eerste brengt het opzetten van een klinische studie, om de vaccins in mensen te testen, ethische kwesties met zich mee. Wetende dat de sterfte kan oplopen tot 90 procent maakt het onaanvaardbaar om de controlegroep een placebo te geven. Bovendien is de markt voor een vaccin voor deze zeldzame ziekte piepklein. Niet rendabel voor farmaceutische bedrijven, dus moet financiering uiteindelijk van een gulle overheid komen.

Grobusch: “Ebola is een vreselijke ziekte en het krijgt altijd veel aandacht in de media. Maar op niveau van de volksgezondheid is een vaccin de investering niet waard. We hebben altijd met weinig gevallen te maken. En weten hoe een uitbraak te controleren is.”

Symptomen en verloop van de ziekte
Het ebolavirus infecteert als eerste de lever van de mens. Vervolgens worden alle andere organen geïnfecteerd. In alle organen ontstaan dan kleine scheurtjes waardoor inwendige bloedingen ontstaan. Uiteindelijk stroomt het bloed uit alle lichaamsopeningen. Dit uiteindelijke bloeden uit alle openingen gebeurt al na 48-72 UUR nadat de eerste symptomen zich aandoen. Deze eerste symptomen zijn ; koorts, zeer zware hoofdpijn en sterke pijnscheuten.

1976: 1e bekende uitbraak langs de ebola rivier in Congo
1995: Congo-Kinshasa
2005: Etoumbi
2007: Congo – West Kasaï
2007: Oeganda -Bundi Bunguydo
2014: Guinee
2014: Liberia
2014: Marokko

08-2019 Ebola Lees hier het gehele document