Ebola opmars in Congo

uit de krant van 20 juli 2019

Mijn vraag is eigenlijk… wat zit er achter dit winstmakende virus?