Elise Ruhe

Mijn naam is Elise Ruhe. Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werker en orthopedagoog. En volg een opleiding voor/als systeemtherapeut. Ik ben afgestudeerd als maatschappelijk werkster eerste lijns zorg,  en als orthopedagoog, in de richting kinderen en jongeren met een ontwikkelingsachterstand in combinatie met een auditieve en verstandelijke beperking en/of ASS.

Naast mijn werk in mijn praktijk werk ik als systeemconsulent bij een landelijke zorginstelling voor mensen met een communicatieve of auditieve beperking en ben ik mij gaan specialiseren in het werken met gezinnen.

In mijn werk is het  voor mij  belangrijk dat ik bij uw vraag aansluit.  Waar wilt u, als ouder, opvoeder of jongere, hulp bij? Dan kijken we samen welke behandeling daarbij kan helpen.  Daarmee kan ik vanuit mijn ervaring en expertise aansluiten.

Ik werk door middel van begeleidingsgesprekken, dat kan  alleen met u als ouder(s) of gezinsgesprekken.

Om een indruk te geven met welke vragen u bij mij terecht kunt:

opsomming Opvoeding. U heeft vragen over de opvoeding  van uw kind.

opsomming Pesten. Uw kind wordt gepest en u komt er niet uit hoe het verder moet.

 Ontwikkeling van uw kind. U zoon of dochter ontwikkelt zich anders dat u zou verwachten en u wilt uw zorgen delen.

 Er is veel ruzie thuis tussen gezinsleden. Hoe kan u weer met elkaar verder?

 Nieuw samengesteld gezin: u wilt verder met uw nieuwe partner, hoe vorm je een “nieuw” gezin?