Haarlem, Motie: “zend goede informatie over straling” aangenomen

Motie ‘Zend goede informatie over Straling’ aangenomen

Na de Raadsmarkt in Haarlem heeft partij “Trots Haarlem” een initiatiefvoorstel geschreven waarmee de gemeente haar inwoners beter tegen straling van mobiele technologie kan beschermen. Daarin werd onder meer voorgesteld: samenwerking met providers om masten slimmer te plaatsen en af te stellen, voorlichting aan burgers, scholen, artsen en GGD, wifi-arme zones in de publieke ruimte en gebouwen en WMO vergoeding voor afschermingsmaterialen.

Helaas heeft de commissie het initiatiefvoorstel voorzien van een negatief advies, waardoor het uiteindelijk niet ter stemming is voorgelegd aan de raadsleden. Het enige wat nog binnen de mogelijkheden lag was het indienen van een paar moties.

Die had fractievoorzitter Sander van den Raadt in samenwerking met Groen Links snel geschreven.

In de eerste motie werd WMO vergoeding voor straling werend materiaal gevraagd. 
De fracties Trots, Jouw Haarlem, SP, OPH en de Actiepartij hebben vóór deze motie gestemd, maar helaas waren dit te weinig stemmen waardoor deze motie niet is aangenomen.
In de tweede motie diende het college ervoor zorg te dragen dat er op de site van GGD en gemeente Haarlem helder gecommuniceerd wordt over de gezondheidseffecten van straling.
Deze tweede motie het gehaald!!
De fracties Trots, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Actiepartij, Jouw Haarlem en VVD hebben vóór deze motie gestemd.

Een klein succesje. En ook een stapje voorwaarts in het bewustwordingsproces. Elke verandering begint tenslotte met bewustwording en erkenning van het probleem.
Nu de nieuwe gemeenteraad is gesetteld gaan wij weer door om raadsleden en wethouders op andere gedachten te brengen.

Klik hier om het volledige bericht te lezen.