LIFE learning in a free environment

LIFE! is een duurzame democratische school in Landsmeer waarin geweldloze communicatie (NVC) centraal staat.

LIFE! is een kleinschalige, democratische school voor primair- en voortgezet onderwijs.
De school is er voor jonge mensen van 4 tot 21 jaar en sluit aan bij het zelflerend vermogen. Op school wordt zowel Engels als Nederlands gesproken. LIFE! gaat uit van de natuurlijke nieuwsgierigheid van de mens, van onze aangeboren drang tot ontdekken en leren, tot onderzoeken, vaardigheden willen verwerven en kennis opdoen. Mensen leren van nature graag, als wij ons innerlijk bewogen voelen komen we in actie en willen we alles waar we interesse in hebben tot ons nemen. Daarom geven de studenten zelf, in overleg met hun begeleider, vorm aan hun eigen leerproces bij LIFE!.

website: http://www.come2life.nl/