Living in the Netherlands

Expatica ondersteunt expats in Haarlem en helpt bij vragen rondom vestiging en “gewone dingen” zoals hoe werkt de elektriciteit.

Bericht uit de krant van 5-11-2015

website: http://www.expatica.com/nl

Expatica supports expats in Haarlem en helps with questions around housing and ordinary things such as how works the electricity.