Magnesium en ADHD

ADHD en Magnesium

Uit de Hoogste Tijd nr. 12, januari 2011

Door een onlangs ontvangen noodkreet van een wanhopige moeder van een 10-jarige ADHD-dochter die in een impasse en neerwaartse spiraal zit door de immense druk die vanuit school op haar wordt uitgeoefend om haar kind medicatie aan te praten (Ritalin), ben ik in de pen geklommen. Denk namelijk dat zij niet de enige zal zijn gezien de verontrustende berichten die meer en meer bij ons binnendruppelen. “Recht op Rust” met enkele tips om met ingang van vandaag deze verontrustende situatie te doorbreken. Ik weet zeker dat meerdere ouders wanhopig op zoek zijn naar alternatieven, zich vaak totaal machteloos voelen en constant tegen een muur van onmacht aanlopen bij doktoren en onderwijzend personeel.

RECHT op RUST voor kind en ouders
Hoewel velen (bezorgde burgerbewegingen, diverse websites, kinderrechtenorganisaties, europarlements- en kamerleden) op de achtergrond bezig zijn en danig aan de weg timmeren om het inzicht aangaande het verontruste gebruik van de Ritalin/Rilatine- medicatie te veranderen, komt hiervan nauwelijks iets in het nieuws en dit is bijzonder zorgwekkend, want intussen laat men wel al die mensen in de kou staan, die wanhopig op zoek zijn naar alternatieven, die voelen dat het aan alle kanten niet klopt, maar intussen constant tegen een muur van onmacht aanlopen bij doktoren en onderwijzend personeel. Die immense druk op ouders vanuit het schoolsysteem zouden we bijna misdadig kunnen noemen!

Enkele tips om met ingang van vandaag uit deze impasse/neerwaartse spiraal te komen:

  •  toon de behandelend arts begeleidende brief aan het ministerie van gezondheid en vestig zijn/haar aandacht dan vooral op het volgende vrijblijvende advies: “… laat artsen, alvorens tot het voorschrijven van medicatie over te gaan (kost geen tijd extra), een foldertje/A4tje aan de ouders meegeven met nuttige aanwijzingen met betrekking tot het veranderen van het voedingspatroon (70% van ADHD aandoeningen schijnt hieraan gelinkt te zijn), dus een testperiode zonder E-nummers (glutamaten, kleurstoffen….), daarnaast extra magnesium- en vitaminensuppletie aanbevelend….”
  • En dan vooral de nadruk leggen op dit, toch positieve, zinnetje uit het uitgebreide antwoord dat we onlangs van het ministerie van VWS ontvingen: Uw tip op de tweede pagina van uw brief betreffende de rol van de arts, vind ik zeer waardevol. Dank voor uw signalement.
  • ALLE toevoegingen, e-nummers, kleurstoffen, aspartaam (bv frisdranken/kant-en-klare maaltijden/soep in blik of pak/snoepgoed) vanaf vandaag ABSOLUUT en voor 100% te vermijden. Zal misschien een hele omschakeling zijn en in eerste instantie enige weerstand van het kind opwekken, maar wel degelijk de moeite waard om dit uit te testen. Kijk maar eens op volgende website, véél informatie onder de knop “Voeding” te vinden (zie ook bijlage “Kleurstoffen en ADHD”): http://www.verontrustemoeders.nl/
  • denk ook eens (en niet in de laatste plaats) aan de, ongemerkt erin sluipende stralingen in huis (mobieltjes, internet, DECT-telefoons, magnetron….) en lees het overzichtje “ADHD- Electrosmog” in bijlage. probeer via de dokter een briefje te krijgen waarin staat dat je zoon/dochter voorlopig op een alternatieve behandeling van magnesium gezet is + aangepast voedingspatroon, met het dringende verzoek dat de school in afwachting van de resultaten hiervan GEEN extra druk zal uitoefenen om jou en/of het kind de weg naar een Ritalinbehandeling te wijzen (en dit volgens de rechten van het kind!)… 

Artsen hebben tenslotte de Eed van Hippocrates afgelegd, met als voornaamste punten:

Ik zweer / beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.

Ik zal aan de patiënt geen schade doen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

 

Ellen Vader

Bijlagen:

http://www.dehoogstetijd.info/download/adhdenelectrosmog.pdf

http://www.dehoogstetijd.info/download/briefministerie2.pdf

http://www.dehoogstetijd.info/download/kleurstoffenenadhd.pdf

http://www.dehoogstetijd.info/download/rechtoprust.pdf