Manipulatie van ons denken door Google

Uit de Andere Krant van 4-6-2022

Getuigenissen van klokkenluiders hebben de wetenschapper en psycholoog Robert Epstein voorzien van informatie om aan te tonen dat vanaf de eerste letter die je intypt Google jouw probeert te beïnvloeden.

Lees het artikel uit de Andere Krant van 4 juni 2022 hier verder.