Medicijnloos ziekenhuis

Henk Fransen heeft een droom: Het is mijn visie om een medicijnloos ziekenhuis te creëren waar mensen met kanker die dat willen – naast hun reguliere behandeling – deskundig begeleid worden in goede alternatieve behandelingen van kanker. Die droom begint in China. Dokter Pang Ming, een oosters en westers opgeleid arts, ontwikkelde eind vorige eeuw een methode voor zelfgenezing: Zhineng. Het betreft een serie eenvoudige oefeningen om het zelfgenezend vermogen van mensen te versterken. In 1991 startte hij een klein centrum dat in enkele jaren tijd uitgroeide tot wat wordt genoemd: het grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld.

Het grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld

  • Dit centrum werd in enkele jaren tijds door meer dan 300.000 patiënten vanuit de hele wereld bezocht
  • Alle patiënten werden bij aanvang medisch getest en trainden daarna een maand lang, waarna de testen herhaald werden
  • Het verbeterpercentage was meer dan 95%
  • Er zijn meerdere wetenschappelijke rapporten over Zhineng gepubliceerd in China
  • In 1998 was dr. Pang Ming de eerste persoon die een certificaat van waardering ontving van het Chinese Ministerie van Sport en Gezondheid
  • Van de elf onderzochte Qigong vormen is Zhineng als meest helende vorm erkend (door de Chinese overheid)
  • In het grootste medicijnloze ziekenhuis ter wereld beoefenden dagelijks duizenden ‘patiënten’ Zhineng. Om politieke redenen verbood de Chinese overheid eind jaren negentig alle grote bijeenkomsten en samenscholingen in het land en moest dokter Pang Ming zijn ziekenhuis sluiten. De door Pang Ming opgeleide Zhineng leraren bleven in China kleine groepen patiënten begeleiden en sommigen reisden naar het buitenland om Zhineng breder bekend te maken.

Xie Chuan

Xie Chuan is één van de door dokter Pang Ming opgeleide Zhineng leraren. Hij gaf les in het medicijnloze ziekenhuis van dokter Pang Ming en is nu werkzaam in een Zhineng Research Centrum waar onderzoek wordt gedaan naar de genezende effecten van deze vorm van zelfgenezing. In 2015 ontmoette Henk Xie Chuan tijdens een Zhineng workshop in Nederland.

De visie

Samen met Xie Chuan organiseerde Henk in 2016 drie Zhineng workshops die binnen 24 uur waren volgeboekt (in totaal in meer dan 400 deelnemers). Xie logeerde enige tijd bij Henk thuis en stelde Henk voor om langzaam toe te werken naar het vormgeven van een medicijnloos ziekenhuis in Nederland. Een centrum waar mensen met kanker naast het intensief beoefenen van Zhineng ook nog een aantal effectieve andere alternatieve behandelingen kunnen krijgen.

Wat moet je je voorstellen bij ‘het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland’?

Het begrip ‘het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland’ is een toekomstvisie. De weg er naartoe een stapsgewijs proces.

De eerste jaren zal Henk Zhineng workshops met Xie Chuan organiseren zodat veel mensen kennis kunnen maken met deze eenvoudige oefeningen voor zelfgenezing. Daarnaast zal Henk naast de online cursus Zhineng – oefeningen voor zelfgenezing nog twee andere online programma’s ontwikkelen:

  1. Complementaire totaal aanpak van kanker en
  2. Wat we van overlevers kunnen leren.

Op deze manier kan Henk veel mensen op weg helpen naast hun reguliere behandelingen

Starten met workshops

Stap voor stap zal Henk toewerken naar het meerdere keren per jaar organiseren van langer durende workshops voor zieke mensen waarin Zhineng intensiever beoefend kan worden. Tijdens deze langer durende workshops krijgen deelnemers deskundige begeleiding in alle zaken die van belang zijn in een goede alternatieve totaal aanpak van kanker: voeding, supplementen, ontgifting, stress, omgevingsfactoren, etc. Op den duur zullen we op die manier een centrum kunnen realiseren waar mensen het hele jaar door deskundig begeleid kunnen worden: het eerste medicijnloze ziekenhuis van Nederland.

Wil je Henk financieel steunen in de realisatie van de beschreven plannen? Dan kun je een donatie doen op rekeningnummer NL07TRIO0784861250 van de stichting Diamond Foundation, een ANBI-stichting met onafhankelijk bestuur die is opgericht om de visie van Henk Fransen te helpen realiseren. Henk is blij met elke vorm van ondersteuning, groot of klein.

Meer weten? Lees op de website van Henk Fransen: http://www.henkfransen.nl/