Natuurlobby voor natuurherstel

Natuurlobby voor natuurherstel Uit de Andere Krant van 01-07-2023

Het wegpoetsen van CO2 tonnen kan een markt van miljarden Euro’s creëren.

Rewetting en Rewilding zijn populaire termen die toegepast worden op stukken landbouwgrond langs rivieren om deze terug aan de natuur te geven, dit betekent dat stukken terugkeren tot rietmoeras. Ook is 4,3 miljoen euro vanuit Europa gegaan naar proeven om in veengebied CO2 opslag te bewerkstelligen. Door bos te kappen en vervening toe te passen.

Natuurlobby voor natuurherstel