Nulpuntenergie

Nulpuntenergie wat is dat?

Dat niets kreeg in de loop der tijd vele namen:
Ether (altijd al), vectorzee (Dirac), veld van alle mogelijkheden (Mahesh Yogi) en Higgs veld (Higgs). Houdt het maar op X-factor ofwel ‘Het Veld’.
Dat de mens altijd geweten heeft van de tweeledigheid van de schepping, die een twee-eenheid en zeker geen tweedeling is, blijkt uit de volgende benoemingen:
potentieel/actueel, metafysisch/fysisch, virtueel/actueel, reëel/actueel, realiteit/werkelijkheid, wave/particle, spiritueel/materieel, transcendent/immanent, onbewust/bewust, innerlijk/uiterlijk, (zo)binnen(zo)buiten, (zo)boven(zo)onder, hemel/aarde, geest/materie, onkenbaar/kenbaar, paranormaal/normaal, niets/iets.
De precieze waarden die aan de verschillende namen wordt gegeven varieert nogal veel, dit geeft fraai weer hoe wij in het duister rondtasten.

Inhoud website: