Pateo

Zoek en je zult vinden! Deze richtlijn pas ik (Dr. Johan Oldenkamp) al vele jaren toe in mijn leven. Sindsdien onderzoek ik alles waarvan ik de waarheid wil weten.
Maar het ontdekken van de waarheid gaat tevens gepaard met het blootleggen van onwaarheden.
We kunnen namelijk pas doordringen tot de waarheid nadat we onwaarheden zien voor wat deze echt zijn.

Wie gelooft dat een onwaarheid waar zou zijn, die voelt zich aangevallen door iemand die beweert dat dit niet zo is. Vrijwel iedereen identificeert zich namelijk met diens eigen geloofssysteem. Dat geloof is in het verleden omarmd omdat het de gewenste (schijn-) zekerheid bood. En wie vervolgens komt vertellen dat dit geloof niet waar is, die wordt gezien als een bedreiging voor deze vermeende zekerheid. Het innerlijk afweermechanisme treedt dan in werking, waardoor veelal de tegenaanval wordt ingezet.

 

De meertalige Pateo.nl-website staat inmiddels boordevol met mijn onderzoeksbevindingen. Voor beginnende waarheidszoekers kan daar veel schokkende informatie tussen zitten. Hoewel het allemaal berust op gedegen onderzoek, en ik met iedereen over al deze zaken de dialoog durf aan te gaan, vraag ik met klem om er geen woord van te geloven. Doe gewoon, net als ik, jouw eigen onderzoek. Immers, zoek en je zult vinden!

Kun je desondanks met feiten of logica aantonen dat er een fout op deze website staat, dan stel ik het zeer op prijs wanneer je daarover contact met me op neemt.

Ben je voor het eerst op deze website, begin dan bij de welkomspagina (of klik op het huis-icoon naast de titel van deze introductiepagina). Ben je hier al vaker geweest, klik dan op één van de andere pictogrammen of op een link bovenaan in het vaste menu.

LET OP: Dit is een functionele website waarbij de nadruk ligt op de inhoud. Laat jij je hinderen door deze functionele vormgeving omdat jij anders gewend bent, dat ben je blijkbaar geen echte zoeker naar de waarheid. Bij waarheidsvinding gaat het immers in eerste instantie altijd over de inhoud en nooit over de vorm. Ook voor deze website geldt daarom: zoek en je zult vinden!