Re-integratie van chronisch zieken

Door personeelsgebrek bij het UWV zijn er in 2011 en 2012 veel mensen in een uitkering terecht gekomen waarbij geen tot weinig begeleiding is geweest.

Nu wordt er gekeken of deze mensen “terug” naar het werkproces  kunnen in een andere vorm.

artikel uit de krant van 07-07-2016
2016-07-07-10-46-16