Shaken Baby Syndroom

Shaken Baby Syndroom

De geschiedenis leert dat medische dwalingen hardnekkig kunnen zijn. Dat gold bijvoorbeeld lang geleden voor aderlaten, recenter voor het geloof in de heilzaamheid van softenon, en heel recent inzake de veiligheid van de Diana35-pil. Er zijn meer voorbeelden van concepten over ziektes en behandelingen die later fout bleken. Op dit moment  is waarschijnlijk één van de meest schrijnende medische dwalingen het concept ‘shaken-baby-syndroom’ (‘SBS’).

Medische en juridische hulp bij onterechte beschuldiging

website: http://www.shakenbaby.nl/