Tagarchief: 07-2019

Soul Food in Haarlem

Marnetta’s SoulFood in Haarlem.

Soul Food – every ethnic group has what you call “soul food” – soothing, comfort food  that brings back warm memories of family dinner.
It’s food made from the heart and best served in a relaxed fashion in good company of friends, family and perfect strangers;

Meenemen – bezorgen – catering

Open woensdag tm. zaterdag 11.00 -19.00 uur.

Botermarkt 2- Haarlem
website

Zorgbeveiliger noodzakelijk in GGZ instellingen

Uit de nieuwsbrief van De Groene

Dit nieuwe type beveiliger verruilde de zwarte uniformen met V’tjes veelal voor vriendelijker ogende gekleurde truien of polo’s en een spijkerbroek.
De titel ‘beveiliger’ werd vervangen door namen als ‘zorgbegeleider’, ‘fzb’er’ (fysiek zorgbegeleider), ‘zorgondersteuner’, ‘veldwachter’ of ‘straatcoach’. Met deze nieuwe benaming is een beveiligingsdiploma voor sommige bureaus geen vereiste meer – voor bedrijven als FZB Nederland en UwZorgbegeleider zijn daadkracht, natuurlijk overwicht en affiniteit met de zorg genoeg voor deze ‘stoere baan onder niet-alledaagse omstandigheden’.

Wel zeggen alle beveiligingsbureaus te werken aan een eigen opleiding, variërend van een cursus van twee dagen tot een traject van een jaar, al dan niet in samenwerking met een opleidingsinstituut of trainingsbureau. Het ene beveiligingsbedrijf wil zijn werknemers vooral gesprekstechnieken bijbrengen, het andere oefent in fysieke vaardigheden zoals ‘holding’, een manier om de patiënt vast te pakken zodat hij niet meer kan bewegen. Weer een ander leert de beveiligers hoe je iemand uit een bed moet tillen, hoe het Nederlandse zorgsysteem in elkaar zit, en wat te doen wanneer je drugs aantreft in een kamer van een patiënt.

Bij GGz Centraal wordt de aanwezigheid van fysiek zorgbegeleiders zelfs in vacatures genoemd om zorgpersoneel te overtuigen bij de ggz-instelling te komen werken. Maar in de bestuurskamer op het bosrijke terrein in Amersfoort ziet directeur behandelzaken en psychiater Anne-Marie Schram ook de bezwaren: er zijn geen landelijke criteria. Om geschikte zorgbeveiligers te selecteren laat GGz Centraal bij de kliniek op de Veluwe kandidaten samen met de patiënten liedjes zingen in het dagbestedingscentrum. Geeske Meijer, hoofd behandelzaken Veluwe & Veluwe Vallei: ‘Als ze niet durven zijn ze niet geschikt.’ Schram moet er hard om lachen.

Dan, serieus: ‘Dat is natuurlijk wel een heel soft criterium. Maar nu kan de uitgerangeerde sportleraar bij wijze van spreken ook aan de slag.’ Toch werkt het selectiecriterium best goed, zegt Schram. ‘De patiënten daar zijn niet makkelijk te benaderen, ze zijn zeg maar niet van de knuffelafdeling, en ook niet even schoon. Als je dat allemaal niet wil, moet je maar het Rijksmuseum gaan beveiligen.’

Ggz-instellingen zien zorgbeveiligers als een van de manieren om agressie op de afdeling te lijf te gaan en werkdruk te verminderen, zonder een beroep te hoeven doen op moeilijk te krijgen en duurder medisch personeel. De worsteling van instellingen met personeelsschaarste, werkdruk en agressiviteit komt prangend naar voren in hun pogingen agressieve of “lastige” patiënten niet meer gedwongen op te sluiten.

Lees het hele verhaal

Perfectionisme leidt tot angst en burn-out

Uit de nieuwsbrief van Dokter Bosman

Millennials zijn perfectionistischer dan vorige generaties, blijkt uit onderzoek. En perfectionisme kan voor psychische ellende zorgen. Hoe komt dat, wat zijn de gevolgen en hoe kan je minder perfectionistisch zijn?

Wat is perfectionisme?

Jaap van der Stel, lector geestelijke gezondheid aan de Leidse Hogeschool, vat perfectionisme samen als beter willen zijn in iets dan je dat bent. Volgens hem komt perfectionisme voort uit concurreren met de hele wereld. ‘De nieuwe generatie stelt enorm hoge eisen aan zichzelf. Het is maar de vraag of ze daar met elkaar voldoende aan kunnen voldoen. Als dat niet lukt, leidt het tot een hoop ellende.’

Sociale media als boosdoener

Social media is een grote boosdoener, vertelt Van der Stel. Daarop vergelijken mensen hun eigen leven de hele dag met dat van anderen. Het gevolg? ‘Dat je er niet aan kunt voldoen, en dat heeft een zweem over zich heen van faalangst; ik doe het niet goed genoeg.’ Op Facebook en Instagram laten de ‘mensen die geslaagd zijn’ volgens Van der Stel vooral de mooie kanten van het leven zien. Maar ook zij zijn alleen maar geslaagd óp die media, relativeert hij. ‘In het gewone leven hebben zij evengoed moeilijkheden.’

Volwassene en kinderen

Perfectionisten lopen het risico om vroegtijdig uit te vallen, angstverschijnselen of een burn-out te krijgen. Zij kunnen gevoelens van zichzelf niks waard te vinden ontwikkelen. Dat zijn de volwassenen. Maar Van der Stel waarschuwt ook voor kinderen op de lagere school die al burn-out verschijnselen kunnen ontwikkelen, zoals bedplassen of angst. ‘Ouders helpen kinderen onvoldoende met moeilijkheden om te gaan.’ Ze staan volgens Van der Stel in de weg van de obstakels, zodat het kind een ideale omstandigheid heeft om te functioneren. ‘Daardoor leert het onvoldoende om met tegenslagen om te gaan. Als een kind lage cijfers haalt, denk dan niet meteen dat het aan de docent ligt.’

Wees aardig voor jezelf

Als je snapt waar het over gaat, kan dat al helpen bij perfectionisme. ‘Kijk naar jezelf alsof je een vreemde bent. Dat is een voorwaarde voor zelfregulatie. Dat kun je leren en oefenen. Ik gebruik vaak een passage van Anne Frank uit haar dagboek, waarin ze zegt: ik kan naar mezelf kijken alsof ik een vreemde ben. Daardoor kun je jezelf in staat stellen jezelf en je omstandigheden te beïnvloeden.’

Van der Stel denkt ook dat het belangrijk is dat je aardig voor jezelf bent. Je legt met hoge eisen aan jezelf stellen straf aan jezelf op. ‘Wil die vreemde zo verder leven of veranderen? Dat kan betekenen dat je internet loslaat, Facebook afzet en gaat leven naar je kernwaarden.

Hulp nodig?

Ben je perfectionistisch aangelegd? Herken je verschijnselen van een burn-out of heb je last van angst? Wil je graag in gesprek met een professional? Neem contact op met Dokter Bosman. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Spoor030 gaat met specialistische jeugdhulp de buurt in

De nieuwe organisatie Spoor030 gaat vanaf 2020 buurtgerichte specialistische jeugdhulp bieden in verschillende Utrechtse wijken en op scholen. Dat is de uitkomst van een aanbestedingstraject van de gemeente Utrecht, dat op 23 juli 2019 met het bekendmaken van de definitieve gunning is afgesloten.

Spoor030 is een initiatief van de jeugdzorgaanbieders Timon, Dokter Bosman en Pluryn/Intermetzo.

Gezamenlijke hulp waar behoefte aan is

Timon, Dokter Bosman en Pluryn/Intermetzo waren elk afzonderlijk al actief met jeugdzorg in de gemeente Utrecht. Binnen Spoor030 gaan zij gezamenlijk hulp bieden aan kinderen, jongeren en gezinnen. Dat doen zij in teams van experts vanuit verschillende sectoren en in samenwerking met vrijgevestigde partijen en partners. De specialistische hulpverleners werken in de buurt, dichtbij gezinnen en kinderen om de hulpvragen van kinderen, jongeren en gezinnen zo goed mogelijk te beantwoorden. Door intensieve samenwerking met buurtteams, artsen en scholen wordt eerder de juiste zorg geboden. Spoor030 sluit in haar werkwijze aan bij de vraag en kracht van gezinnen, geeft professionals de ruimte om te doen wat werkt en denkt daarbij buiten de bestaande oplossingen en kaders.

Waar kan je terecht?

Spoor030 wordt actief in de binnenstad en in de wijken Noordoost, Oost, Overvecht, Noordwest (Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen) en Zuid (Hoograven/Tolsteeg, Lunetten). In de wijken waar Spoor030 niet aanwezig is, zal KOOS specialistische jeugdhulp gaan aanbieden. KOOS is eveneens een samenwerkingsverband van een aantal jeugdzorgaanbieders.