Tagarchief: onderzoek.

Studenten en autisme

uit de nieuwsbrief van dokter Bosman

Studenten met ADHD of autisme ervaren veel problemen op de universiteit en hogeschool. Als gevolg vallen deze studenten vaak uit, blijven ze met een forse studieschuld zitten of worden ze depressief, dit blijkt uit een nieuwe peiling van Balans en NVA. Deze bevindingen komen overeen met de bevindingen in het mbo.

Overprikkeling in het onderwijs

Voor mensen met autisme is studeren vaak een overweldigende ervaring door de vele prikkels, het geluid, felle licht en de vele open ruimtes. Ook zijn roosters vaak niet van tevoren bekend. Je moet vaak eerst tegen problemen aanlopen voordat je hier begeleiding bij kan ontvangen. Ook begeleid wonen kan voor problemen zorgen door het gebrek aan echte ondersteuning.

Jongeren, druk en ondersteuning

Er is vooral een gebrek aan ondersteuning na het middelbare onderwijs. De meeste jongeren die ADHD of autisme hebben, kunnen al baat hebben bij enige vorm van ondersteuning. Struikelblokken op het hoger onderwijs zijn vaak bijkomende huishoudelijke taken, groepswerk, stages en de scriptie.

Studie aangepast op behoefte

Oudervereniging Balans vindt dat er meer begeleiding moet komen voor studenten met een aandoening. Studieprogramma’s moeten makkelijker aangepast kunnen worden op individuele behoeften. Er moeten meer mogelijkheden komen voor rustige studieplekken. In het geval van een hoge studieschuld zou de overheid deze eventueel moeten kwijtschelden. Ook houden studenten met een aandoening zoals ADHD of autisme dit vaak voor zich bij de inschrijving. Ze ontvangen daardoor niet de begeleiding die ze eventueel nodig hebben.

Ouderbegeleiding

Ouders hebben momenteel nauwelijks zeggenschap, omdat de studenten vaak meerderjarig zijn. Echter, studenten kunnen hier vaak veel baat bij hebben en het is een goedkope vorm van hulp. Samenwerking met ouders zou dus vanzelfsprekend moeten zijn indien een student dit verzoekt. Een andere optie is om de studenten te koppelen met een andere student. Bij Radboud Universiteit worden studenten met autisme bijvoorbeeld gekoppeld aan een ouder maatje.

Er moet nog veel gebeuren om het onderwijs aan te passen en te optimaliseren voor studenten met ADHD en autisme om te verzekeren dat zij het optimale uit hun recht op onderwijs kunnen halen.

Contact

Heb jij last van ADHD of autisme? Wil je graag in gesprek met een professional? Onze specialisten staan klaar om naar je te luisteren en geven je graag advies. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: nrc.nl

Autisme bij meisjes

Uit de nieuwsbrief van Dokter Bosman

Meisjes met autisme krijgen hun diagnose op basis van de emotionele en gedragsproblemen die ze vertonen. Echter, deze problemen zijn een gevolg van autisme, het leed is dan eigenlijk al geschied. Dit blijkt uit onderzoek van Erasmus MC gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Autism.

Sekseverschillen bij autisme

Onderzoekers vragen dan ook meer aandacht voor sekseverschillen bij autisme. Vaak krijgen meisjes geen diagnose autisme, terwijl er wel degelijk symptomen aanwezig zijn. Echter, bij meisjes uiten deze symptomen zich anders dan bij jongens. Meisjes met gedrags- en emotionele problemen krijgen de diagnose autisme vaker. Bij jongens spelen deze problemen een minder prominente rol bij de diagnose autisme.

Het onderzoek

Bij het onderzoek bundelden zes GGZ-organisaties hun krachten om kinderen die aangemeld werden te screenen op autisme. Dit waren ruim duizend kinderen, tussen de 2,5 en 10 jaar oud. Hieruit blijkt dat het percentage jongens en meisjes die een risico op autisme kregen op basis van de screeningsvragenlijst, nagenoeg hetzelfde was. Echter, na het vervolgonderzoek werden jongens twee keer zo vaak gediagnosticeerd met autisme als meisjes. Dit onderzoek is onderdeel van het Social Spectrum Study, deze studie bestudeert de sociale ontwikkeling van kinderen die verwezen zijn naar de Jeugd GGZ met een vermoeden van autisme.

Autisme herkennen

Autisme herken je aan sociale- en communicatieve problemen, een beperkte hoeveelheid interesses en moeite met verandering. Meisjes zijn gevoeliger voor sociale verwachtingen dan jongens en kunnen het als een groot probleem ervaren om niet op sociaal vlak mee te kunnen komen. Als gevolg proberen zij zich aan te passen en eventuele beperkingen te verbergen. Dit kost veel energie en kan leiden tot somberheid, angst en zelfs lichamelijke klachten. Het leed is dan eigenlijk dus al geschied.

Deze onderidentificatie van autisme bij meisjes blijft een probleem. Er is het gevaar om te snel een diagnose te geven, maar je wil ook voorkomen dat de problemen al verergerd zijn. Het is belangrijk om meer oog te hebben voor de sekseverschillen bij autisme om hier goed mee om te gaan en meer te focussen op de gedragingen van meisjes met autisme. Items met een focus op specifieke interesses geven vaak de interesses van jongens weer, maar vergelijk dit bijvoorbeeld met uitgebreide informatie over paarden van een meisje.

Contact

Twijfel je of jij of je kind autisme heeft? Dan kun je terecht bij het Autisme Kenniscentrum. Wij kunnen de diagnose stellen en bieden verschillende behandelmogelijkheden. Bel ons op 088 226 76 26 of mail ons.

Bron: Erasmus MC

Medische thermografie

Medische thermografie is gebaseerd op de meting van de temperatuur aan de oppervlakte van de huid. Onze ultragevoelige camera’s meten deze temperatuur millimeter voor millimeter en maken hier kleurenbeelden van. Daarbij worden álle temperatuurverschillen gemeten; zelfs de verschillen kleiner dan 0,05°C.

Het lichaam zendt warmte uit tot zo’n 0,6 centimeter onder de huid. Als er iets ongewoons aan de hand is in je lichaam, dan geeft dat specifieke probleem een seintje aan het centraal zenuwstelsel. Die zorgt vervolgens voor een herverdeling van bloed vanuit de huid. Daarmee wordt een plek soms ongewoon koud of warm. Juist die asymmetrie of abnormale temperatuur van dat gebied geeft aan dat er iets ongewoons aan de hand is. We meten dus de temperaturen aan de huid, maar door de relatie van het centraal zenuwstelsel en de huid is het mogelijk iets te zeggen over problemen die zich dieper in het lichaam af spelen.

Met andere woorden: de oppervlakte van de huid functioneert als televisiescherm waar informatie kan worden afgelezen tussen verschillende lichamelijke processen. Met behulp van de infraroodcamera wordt deze informatie inzichtelijk gemaakt, waarna deze geïnterpreteerd kan worden. Uiteraard gebruiken wij voor dit laatste de beste, meest geavanceerde software en Flir camera.

Link naar de website van De Groene Zuster

Bekijken van je borsten EN voelen

uit de nieuwsbrief van MMV en van de Groene Zuster

De meeste vrouwen weten niet of nauwelijks hoe ze signalen van borstkanker het beste kunnen herkennen. Zo weet ruim 70 procent niet dat het bekijken van de borsten belangrijker is dan het bevoelen.

Dat blijkt uit onderzoek van het Alexander Monro Ziekenhuis in Bilthoven onder vierhonderd vrouwen.

Zo’n 20 procent van de vrouwen onderzoekt de borsten zelfs nooit. Nog eens 20 procent zegt niet direct naar de huisarts te gaan als een verandering te zien is. Het onderzoek is voor het ziekenhuis, gespecialiseerd in borstkanker, reden om de campagne ‘Ken je borsten” te starten.

Directeur/oncologisch chirurg Marjolein de Jong verklaart tegenover het AD: ,,De cijfers bevestigen wat wij vaak horen: er zijn nog volop misverstanden over het ‘zelfonderzoek’. Zo is het mantra ‘voel een keer per maand aan je borsten’ maar blijven hangen, terwijl wij als professionals allang weten dat het belangrijker is goed naar je borsten te kijken.”

lees het volledige artikel

Link naar de Groene Zuster