Tag archieven: Ritalin

Superfocus

Draadloos gemak, mobiele telefoon en nog meer
Uit de andere Krant van 11-06-2022
Mijn naam is Lars Matthijs, 290 jaar en afgestudeerd als arts. Gedurende mijn jeugd groeide ik op met het ‘ADHD’ label en werd ik op een vroege leeftijd al aan de Ritalin gezet. Ik heb daar altijd mee geworsteld, want ja; ‘binnen het systeem’ kon ik niet goed meekomen, maar nee het was niet dat ik mij nooit kon concentreren. Als ik iets maar leuk vond. Ik heb een top tien gemaakt voor natuurlijke superfocus. Download hier gratis mijn e-book

Een gezonde superfocus – Lars Matthijs Coahcing

Relatie tussen ADHD en straling van wifi en zendmasten

Uit de Hoogste Tijd van januari 2011

ADHD stijgt explosief en simultaan met de invoer van Wi-Fi-modems.

Simultaan met de massale overstap op draadloze modems door providers steeg het aantal kinderen met ADHD in 2007 met 25% en in de eerste helft van 2008 met 40%.

Waarschuwing LCD-schermen en/of digi- smartborden:

De vloeibare kristallen hierin zijn giftig. Als een lcd-scherm om de een of andere reden stukvalt, kan men het beste handschoenen gebruiken om deze giftige producten te vermijden/verwijderen.

Magnesium en ADHD

ADHD en Magnesium

Uit de Hoogste Tijd nr. 12, januari 2011

Door een onlangs ontvangen noodkreet van een wanhopige moeder van een 10-jarige ADHD-dochter die in een impasse en neerwaartse spiraal zit door de immense druk die vanuit school op haar wordt uitgeoefend om haar kind medicatie aan te praten (Ritalin), ben ik in de pen geklommen. Denk namelijk dat zij niet de enige zal zijn gezien de verontrustende berichten die meer en meer bij ons binnendruppelen. “Recht op Rust” met enkele tips om met ingang van vandaag deze verontrustende situatie te doorbreken. Ik weet zeker dat meerdere ouders wanhopig op zoek zijn naar alternatieven, zich vaak totaal machteloos voelen en constant tegen een muur van onmacht aanlopen bij doktoren en onderwijzend personeel.

RECHT op RUST voor kind en ouders
Hoewel velen (bezorgde burgerbewegingen, diverse websites, kinderrechtenorganisaties, europarlements- en kamerleden) op de achtergrond bezig zijn en danig aan de weg timmeren om het inzicht aangaande het verontruste gebruik van de Ritalin/Rilatine- medicatie te veranderen, komt hiervan nauwelijks iets in het nieuws en dit is bijzonder zorgwekkend, want intussen laat men wel al die mensen in de kou staan, die wanhopig op zoek zijn naar alternatieven, die voelen dat het aan alle kanten niet klopt, maar intussen constant tegen een muur van onmacht aanlopen bij doktoren en onderwijzend personeel. Die immense druk op ouders vanuit het schoolsysteem zouden we bijna misdadig kunnen noemen!

Enkele tips om met ingang van vandaag uit deze impasse/neerwaartse spiraal te komen:

  •  toon de behandelend arts begeleidende brief aan het ministerie van gezondheid en vestig zijn/haar aandacht dan vooral op het volgende vrijblijvende advies: “… laat artsen, alvorens tot het voorschrijven van medicatie over te gaan (kost geen tijd extra), een foldertje/A4tje aan de ouders meegeven met nuttige aanwijzingen met betrekking tot het veranderen van het voedingspatroon (70% van ADHD aandoeningen schijnt hieraan gelinkt te zijn), dus een testperiode zonder E-nummers (glutamaten, kleurstoffen….), daarnaast extra magnesium- en vitaminensuppletie aanbevelend….”
  • En dan vooral de nadruk leggen op dit, toch positieve, zinnetje uit het uitgebreide antwoord dat we onlangs van het ministerie van VWS ontvingen: Uw tip op de tweede pagina van uw brief betreffende de rol van de arts, vind ik zeer waardevol. Dank voor uw signalement.
  • ALLE toevoegingen, e-nummers, kleurstoffen, aspartaam (bv frisdranken/kant-en-klare maaltijden/soep in blik of pak/snoepgoed) vanaf vandaag ABSOLUUT en voor 100% te vermijden. Zal misschien een hele omschakeling zijn en in eerste instantie enige weerstand van het kind opwekken, maar wel degelijk de moeite waard om dit uit te testen. Kijk maar eens op volgende website, véél informatie onder de knop “Voeding” te vinden (zie ook bijlage “Kleurstoffen en ADHD”): http://www.verontrustemoeders.nl/
  • denk ook eens (en niet in de laatste plaats) aan de, ongemerkt erin sluipende stralingen in huis (mobieltjes, internet, DECT-telefoons, magnetron….) en lees het overzichtje “ADHD- Electrosmog” in bijlage. probeer via de dokter een briefje te krijgen waarin staat dat je zoon/dochter voorlopig op een alternatieve behandeling van magnesium gezet is + aangepast voedingspatroon, met het dringende verzoek dat de school in afwachting van de resultaten hiervan GEEN extra druk zal uitoefenen om jou en/of het kind de weg naar een Ritalinbehandeling te wijzen (en dit volgens de rechten van het kind!)… 

Artsen hebben tenslotte de Eed van Hippocrates afgelegd, met als voornaamste punten:

Ik zweer / beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.

Ik zal aan de patiënt geen schade doen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

 

Ellen Vader

Bijlagen:

http://www.dehoogstetijd.info/download/adhdenelectrosmog.pdf

http://www.dehoogstetijd.info/download/briefministerie2.pdf

http://www.dehoogstetijd.info/download/kleurstoffenenadhd.pdf

http://www.dehoogstetijd.info/download/rechtoprust.pdf

VPRO Argos: Concerta afgewezen

Concerta af- of aangewezen

Duizenden volwassen ADHD-patiënten slikken een medicijn dat door de geneesmiddeleninspectie is afgewezen. Dat meldde het VPRO-radioprogramma Argos.

Het medicijn Concerta bezorgt de gebruikers een te grote kans op ernstige bijwerkingen zoals hartproblemen en agressie, oordeelde het College ter Beoordeling van Medicijnen in 2011. Toch schreven psychiaters het medicijn in de twee daaropvolgende jaren aan 12.500 mensen voor. Tot dusver zijn 326 meldingen van bijwerkingen geregistreerd, waaronder vier gebruikers die een hartinfarct kregen en vijftien meldingen van hartkloppingen.

Toch wil de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie in een nieuwe richtlijn Concerta opnemen als eerst aangewezen middel. Een van de opstellers van die richtlijnen zegt in Argos dat Concerta op “niet-rationele gronden” is afgewezen; de inspecteurs zouden niet wetenschappelijk te werk zijn gegaan.

Hoogleraar gezondheidsrecht Legemaate denkt dat artsen die een afgewezen middel voorschrijven, de regels overtreden. “Die psychiaters zullen behoorlijk goed aannemelijk moeten maken dat wat ze doen, deugt”, zegt hij in Argos.

Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg kunnen medicijnen die niet op de markt worden toegelaten, “voor bepaalde individuele patiënten een meerwaarde hebben”. In dat geval mag een arts zo’n middel voorschrijven.

Bij kinderen en jongeren met ADHD kiezen psychiaters veelal voor het geneesmiddel Ritalin.

De Gezondheidsraad meldde afgelopen zomer (2015) dat het gebruik van Ritalin de afgelopen jaren is verviervoudigd.

http://nos.nl/artikel/708758-afgewezen-adhdpil-populair.html

UIT DE NIEUWSBRIEF Aleph van Ellen Vader.

Pillen via de achterdeur

Pillen via de achterdeur

Veel volwassenen met ADHD gebruiken methylfenidaat (onder andere Ritalin en Concerta). Het European Medicines Agency (EMA) wees registratie af, maar de psychiaters zien toch een belangrijke plaats in de praktijk, aldus radioprogramma Argos.

Methylfenidaat wordt jaarlijks aan 12.500 volwassen patiënten voorgeschreven, terwijl het daarvoor niet geïndiceerd is, zo laten cijfers van de Stichting Farmaceutische Kengetallen zien.

De geneesmiddelenwet uit 2007 schrijft voor dat een arts een geneesmiddel alleen buiten de indicaties in de bijsluiter mag voorschrijven (offlabel) als er een richtlijn of standaard voor is van de beroepsvereniging. Door opname in de richtlijn maken psychiaters gebruik van deze uitzondering in het offlabelverbod.

Het bijzondere aan dit geval is dat er voor het merkmiddel Concerta in 2011 een aanvraag is gedaan voor registratie. Die werd echter afgewezen, vanwege het risico op ernstige bijwerkingen zoals hartproblemen en agressie. De richtlijncommissie van de psychiaters kan zich niet vinden in de afwijzing, en vreest onkunde en onbekendheid met de materie bij de registratieautoriteiten.

Uit de nieuwsbrief van Aleph, van Ellen Vader