Verband tussen calciuminname en botbreuken

Twee New Zeelandse studies gedaan naar het verband tussen calcium en botbreuken bij ouderen.

Slechts een fractie van de studies toont een verband aan tussen calciuminname en botbreuken.

Een Frans onderzoek toont echter een significant effect van calcium op botbreuken aan volgens Paul Lips verbonden aan
VUMC.

Het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) ziet geen reden om het calcium advies voor ouderen aan te passen.

Uit de krant van 30-09-2015