Zielsoorzaken van ziekte

Zielsoorzaken van ziekte

Een praktisch handboek gemaakt n.a.v. de vijf biologische wetten van Dr. Med. Mag. theol. Ryke Geerd Hamer in relatie tot het ziek worden van je lichaam.

Naslagwerk van ziekten voor therapeuten en patiënten met meer dan 300 casussen.

Vertaald naar het Nederlands door Karin van Baelen

2015-08-21 22.02.04